Välkommen till SMCC!

Kallelse till årsmöte 2018

Klubben kallar till årsmöte kl.17:30 lördag 10 november 2018 på E-Street.

Dagordning