Om klubben

För vem?

Alla är välkomna att bli medlemmar i klubben, unga som gamla, stora som små.
Huvudsaken är att man tycker att det är roligt att köra hoj och umgås kring motorcykeln!
Du måste även acceptera klubbens stadgar och regler, men det är i princip inte svårare än att vara en schysst motorcyklist och god ambassadör för motorcyklismen som företeelse i samhället.

SMCC är sedan många år tillbaka etablerad som en klubb i Sundsvallsområdet med inriktning på MC-resor och familjeaktiviteter.
Sidovagnar med barn i har sedan länge funnits inom klubben.

Verksamhetsmål

Klubbens verksamhetsmål är att främja motorcyklismen i Sundsvall. Detta gör vi genom att ha roligt tillsammans runt motorcykeln, uppträda som schysta knuttar, sprida ett positivt budskap om motorcyklismen till utomstående samt värva nya medlemmar och motorcyklister för att trygga återväxten inom klubben och motorcyklismen som helhet.

Organisationer klubben är ansluten till

Klubben är ansluten till Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister (SMC). Vi var den tredje klubben i Sverige som anslöt sig till SMC i slutet av 60-talet.
Det är ett tydligt tecken på att vi tar MC-körning på allvar, och att vi är beredd att jobba ideellt för att försvara vår gemensamma rätt att köra motorcykel.

Aktiviteter inom klubben

  • Klubben anordnar Motorcykelns dag i Sundsvall sista lördagen i maj varje år. Det är en aktivitet där mc åkare samlas upp för att gemensamt åka i kortege in till Storgatan i Sundsvall. Det är ett mycket uppskattat arrangemang som lockar allt fler deltagare för varje år.

  • Vi anordnar ett antal gemensamma klubbutflykter på hoj under sommaren, både kortare kvällsturer och heldagsutflykter under helger.

  • Vi reser givetvis på MC-träffar, både inom och utanför Sveriges gränser. Vi var även en av de drivande krafterna bakom att skjutsa synskade barn på motorcykel under SRF:s sommarläger på Stornäset på Alnö i juli varje sommar. Det var en fantastisk upplevelse att se glädjen hos dessa barn!

  • Flera av klubbens medlemmar jobbar ideellt som MC-instruktörer inom SMC för att höja trafiksäkerheten bland kollegor på hoj, och därigenom minska antalet dödade eller skadade motorcyklister.